• Información COVID-19 27/05/2020

    O R.D.L 19/2020 aprobado polo Consello de Ministros do 26 de maio (BOE 27-05): 1.- As operadoras de comunicacións electrónicas deberán conceder o seus aboados, si o solicitan, fracionamento e aprazamento das débedas durante 6 meses sin interese e sin garantías.2.- Acordos para formalizar as moratorias de deudas entre clientes e entidades financieira: tantos as […]
    Ler mais

Os seus trámites levados con total garantía

Asesoría Bieito leva desde 1989 asesorando e orientando ás empresas do país, acumulando unha grande experiencia en todo tipo de procesos de tramitación, planificación estratéxica e asesoría contable.

Axudas e subvencións

Informamos e solicitamos as subvencións para as actividades e proxectos das empresas e profesionais.

Nóminas e seguros sociais

Confeccionamos contratos e nómias de traballadores, boletíns de cotizacións á Seguridade Social, así coma calquera outra xestión de recursos humanos.

Herdanzas e legalizacións

Plantexamos herdanzas, liquidamos sucesións e adxudicacións de herdanzas, así como a legalizacións de propiedades, explotacións e negocios.

Altas de empresas e profesionais

Estudamos, asesoramos e tramitamos a creación de empresas e profesionais nos réximes máis acaídos para os seus emprendedores ou promotores tanto na AEAT como nos demais organismos das distintas administracións.