• Información COVID-19

    As medidas que e entran en vigor a partir do venres 30 de abril son as seguintes:Restricción Máxima na provincia o Concello de Carballeda de Valeorras e Cualedro. Peche total.Restricción Alta na provincia son Verea, A Merca, Muiños e Petín.Restricción Media na provincia Lobeira,Lobios, Verin, Cartelle, Xinzo de Limia, O Barco de Valdeorras.Restricción media-baixa o […]
    Ler mais

Os seus trámites levados con total garantía

Asesoría Bieito leva desde 1989 asesorando e orientando ás empresas do país, acumulando unha grande experiencia en todo tipo de procesos de tramitación, planificación estratéxica e asesoría contable.

Axudas e subvencións

Informamos e solicitamos as subvencións para as actividades e proxectos das empresas e profesionais.

Nóminas e seguros sociais

Confeccionamos contratos e nómias de traballadores, boletíns de cotizacións á Seguridade Social, así coma calquera outra xestión de recursos humanos.

Herdanzas e legalizacións

Plantexamos herdanzas, liquidamos sucesións e adxudicacións de herdanzas, así como a legalizacións de propiedades, explotacións e negocios.

Altas de empresas e profesionais

Estudamos, asesoramos e tramitamos a creación de empresas e profesionais nos réximes máis acaídos para os seus emprendedores ou promotores tanto na AEAT como nos demais organismos das distintas administracións.