• Información COVID-19 25/02/2021

    INFORMACIONSPublicado no Doga esta tarde as novas medidas de restrincións na provincia que entran en vigor maña venres 26 son as seguintes:Establecense tres niveis de restrincións:NIVEL 1 ; MAXIMAS na que estan tres Concellos: A peroxa, Agudiña e Gomesende. Siguen cas mesmas restrincións que ata agora.Hosteleria pechada, concellos pechados perímetralmente. Reunións só entre conviventes.NIVEL 2: […]
    Ler mais

Os seus trámites levados con total garantía

Asesoría Bieito leva desde 1989 asesorando e orientando ás empresas do país, acumulando unha grande experiencia en todo tipo de procesos de tramitación, planificación estratéxica e asesoría contable.

Axudas e subvencións

Informamos e solicitamos as subvencións para as actividades e proxectos das empresas e profesionais.

Nóminas e seguros sociais

Confeccionamos contratos e nómias de traballadores, boletíns de cotizacións á Seguridade Social, así coma calquera outra xestión de recursos humanos.

Herdanzas e legalizacións

Plantexamos herdanzas, liquidamos sucesións e adxudicacións de herdanzas, así como a legalizacións de propiedades, explotacións e negocios.

Altas de empresas e profesionais

Estudamos, asesoramos e tramitamos a creación de empresas e profesionais nos réximes máis acaídos para os seus emprendedores ou promotores tanto na AEAT como nos demais organismos das distintas administracións.