Contacto

Recomendacións para chamar Atópanos aquí: Envie a súa consulta

00 – HOME 2020

Toda a información relevante Recomendacións de contacto e horario HORARIO DE VERÁN: do 16 de xuño ao 30 de setembro de 08:00 a 15:00 Ca idea de facilitar un mellor contacto co persoal das nosas oficinas e que a atención teña a resposta inmediata pola persoa ca que quere falar, teña en conta as seguintes […]

Política de Privacidad

El presente Política de Privacidad establece los términos en que Asesoría Bieito S.L. usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la […]

Protección de Datos

Epígrafe Información 2ª Capa Información 2ª Capa Información desarrollada Responsable (del tratamiento) ASESORÍA BIEITO, S.L. Datos de contacto del Responsable ASESORÍA BIEITO, S.L. RÚA DEL PASEO N 22, ENTRESUELO LOCAL 7, 32003, OURENSE (OURENSE B32149551 EMAIL: asesoria@bieito.com TLF 988253588 Identidad y datos de contacto del representante XOSE BIEITO SEARA FORMOSO RESPONSABLE TLF 988253588 Finalidad (del […]

Contacto

Recomendacións para chamar Atópanos aquí: Envie a súa consulta

00 – HOME 2020

Toda a información relevante Recomendacións de contacto e horario HORARIO DE VERÁN: do 16 de xuño ao 30 de setembro de 08:00 a 15:00 Ca idea de facilitar un mellor contacto co persoal das nosas oficinas e que a atención teña a resposta inmediata pola persoa ca que quere falar, teña en conta as seguintes […]

Política de Privacidad

El presente Política de Privacidad establece los términos en que Asesoría Bieito S.L. usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la […]

Protección de Datos

Epígrafe Información 2ª Capa Información 2ª Capa Información desarrollada Responsable (del tratamiento) ASESORÍA BIEITO, S.L. Datos de contacto del Responsable ASESORÍA BIEITO, S.L. RÚA DEL PASEO N 22, ENTRESUELO LOCAL 7, 32003, OURENSE (OURENSE B32149551 EMAIL: asesoria@bieito.com TLF 988253588 Identidad y datos de contacto del representante XOSE BIEITO SEARA FORMOSO RESPONSABLE TLF 988253588 Finalidad (del […]