Asesoría contable e fiscal

O apoio necesario para a operativa diaria dos nosos clientes

Realizamos contabilidades segundo o Plan Xeral de Contabilidade, así como rexistros fiscais obrigatorios de IVA e de IRPF, o mesmo tempo que asesoramos sobre estas contas e liquidamos os impostos correspondentes aos que esté obrigada a empresa ou profesional.

As empresas que realizan a contbilidade nas súas oficinas co seu persoal, apoiamolos na operativa diaria , facendolle mais fácil a presentación de impostos, o dia a dia das súas contabilidades e das súas obrigas administrativas.

Para facer realidade esta tarefa como asesoría contable e fiscal de primeiro nivel están os oito profesionais cualificados/as que traballan en Asesoría Bieito. O noso equipo ofrece un alto coñecimento do sistema impositivo e unha forte experiencia financeira e contable que permite ofrecer solucións na área de Xestión Contable e Tributaria a todos os nosos clientes.

Nesta área ofrecemos un servizo que permite ás PEMES externalizar os procesos contabeis e financeiros, de maneira que pode liberar á dirección da empresa para a toma de decisións e ao mesmo tempo, dispor da información detallada e concreta da situación da súa empresa.

Este servizo de asesoría contable complementa e apoia o de asesoría fiscal e tributaria mediante o desenvolvemento avanzado nas seguintes áreas:

[wc_tabgroup][wc_tab title=”Contabilidade”]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Contabilidade e rexistro contable de persoas físicas[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Contabilidade de sociedades[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Contabilidades de entidades asociativas e sociais[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Libros-rexistros de Contabilidade[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Plans Contables adaptados a empresa[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Contas Anuais[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Cadro de Amortizacións[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Previsións de ingresos e gastos[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

[wc_fa icon=”hand-o-up” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Confección dos estados contables de empresa

 

[/wc_tab][wc_tab title=”Fiscal”]

Imposto de Sociedades

I.V.E.

I.R.P.F.

Imposto da Renda de Persoas Físicas de non residentes

Impostos Especiais

Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados

Envios telemáticos ante AEAT

Servizo de envio de notificacións 060

Incidencias fiscais: altas, baixas e variacións de datos.

[/wc_tab][/wc_tabgroup]