Asesoría Laboral

Unha asesoría global axustada ás súas necesidades de empresa

En Asesoría Bieito confían mais de duascntas empresas. O noso equipo consta de profesionais cualificados, con formación en Recursos Humanos.

Axudamos ao seu negocio, dándolle solucións á externalización da administración e xestión de persoal, realizando un seguimento completo desta. Elaboramos os contratos de traballo, as incidencias de altas,baixas e variación de datos, confeccionamos nóminas, finiquitos e boletíns de cotizaciión social que enviammos polo sistema REDE.

Damos unha xestión laboral global e completa , axustada ás súas necesidades e do seu persoal el aos obxectivos estratéxicos da súa empresa e de acordo coas suas necesidades.

Esta labor de asesoría laboral, que inclue a confección de nóminas, é un traballo pesado para a súa empresa, que Asesoría Bieito realiza con total seguridade e tranquilidade, dando como garantía os seus 25 anos de experiencia no sector.

A nosa asesoría laboral concrétase nos seguintes servizos:

  • Confección de nóminas con todos os complementos e incidencias.
  • Confección de boletíns de cotización á Seguridade Social.
  • Confección dos contratos de traballo.
  • Altas, baixas, modificacións e incidencias de contratos e situación na S. Social
  • Altas de pólizas en mútuas de accidentes
  • Orientación para confeccións de plan de prevención e seguridade.
  • REA
  • Envío telemático por Red de Nóminas e TC’s
  • Seguros de convenios colectivos.