1

AXUDA IMPACTO AUTONOMO

Onte publicouse no Doga as Axudas chamadas de Impacto autónomo ca finalidade de paliar a subida dos presos e que son as seguintes:

Autónomos en Módulos no 2021: 800€. Autónomos que tiveran no 2021 Rendementos netos entre 10.000 e 20.000 ou Sociedades que facturaran entre 50.00 e 250.00, a axudas serían de 1.500 €. E si o Rendemento neto do autónomo estivera entre 20.000 e 30.000 ou a facturación da Sociedade entre 250.000 e 750.000 as axudas serian de 1.200 €.

O prazo ábrese o luns, pero como conta cun límite de orzamento é importante que se solicite canto antes, nos primeiros días da semana do día 9 de xaneiro, e polo tanto a todos os que cumpran os requisitos vamos solicitalas sen esperar a que o ordenen, salvo que entre hoxe e o luns 9 as 9 da mañá nos dén orden de NON SOLICITALAS.