1

BONO AUTÓNOMO

Autónomos de Alta como persoa física e societaria cunha antiguedade de máis de 42 meses que no 2021 declararan un Rendimento neto reducido menor de 30.000€ e unha facturaran de máis de 12.000€, iva incluido.

Os gastos subvencionables deben destinarse a aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais. Así como compra de máquinas e bens de equipos para elaborar os productos. Estos gastos serán dende 1 de xaneiro e deberán acreeditarse con factura e xustificante de pagos, e o prazo de solicitude dende 25 de xaneiro ata 29 de setembro e a cuantía da axuda pode alcanzar o 80% dos gastos cun máximo de 3.000 euros.

Si están interesados póñanse en contacto con Nós.!!!