1

COMUNICACIÓN PREVIA ALTA TRABALLADORES EN DIAS INHÁBILES

En previsión das vindeiras datas nas que algunhas empresas poidan necesitar a contratación de traballadores de maneira extraordinaria e urxente nun festivo ou día inhábil, comunicarlles que a administración non está a admitir a comunicación previa da contratación nin  via fax nin por correo electrónico, polo que únicamente será válida dita comunicación por rexistro electrónico da seguridade social, precisando para elo estar a disposición do certificado dixital para poder autenticarse. O enlace no que deberán entrar será https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico e comunicar os datos da contratación, remitíndonos copia do xustificante e a documentación dos traballadores o email laboral@bieito.com