1

DETALLE DOS TIPOS IMPOSITIVOS DE IVA A PARTIR DO 01/01/2023

Poñemos a disposición para descargar as táboas cos tipos de ivas: 21%, 10%, 5%, 4% e 0%, de entrega de productos e prestación de servizos da AEAT, e o seu periodo en vigor. Resaltamos en amarelo os cambios máis importantes que entran en vigor no 2023.

Aconsellamos consultar o Código alimentario para os productos naturais.

Descargar táboa de tipos impositivos: Download

Descargar anexo Código Alimentario: Download

ASESORIA BIEITO