Novas

Información de interese

Información COVID-19 27/11/2020

1º.-Aparte das Axudas da Xunta de 1.200 ou 2.000 euros para todos autónomos que estén recibindo prestacións no 4º Trimestre e actividades especialmente paralizadas que informamoso pasado 18 e que xa estamos tramitando.
2º.-Hoxe salen no Doga Axudas para os autónomos e microempresas de calqueira sector que estén ou tiveran traballadores en ERTE por causa do COVID e que viran reducida facturación dos 3 primeiros trimestre do 2020 do 45% con respecto a todo o ano 2019, poderán recibir en dous prazos : 4.000 euros ou 5.000 por sectores especialmente paralizados, deberase manter a actividade e o emprego ata o 27 de maio do 2021.
3º.-Tamén salen hoxe no Doga, Axudas para autónomos e microemepresas do sector de hosteleria que tiveran que pechar por orden da Xunta , por cada mes 1.500 euros ou 2.000 si pasa de 10 traballadores.
4.- Estas Subvencións son todas acumulativas, débes estar ao corrente cas obrigas da Administracións e prevense pagar parte no mes de Nadal e os que cumpren os requisitos vamos a solicitalas e iremolos informando. O custe de xestión por Solicitude é de 50 euros, e unha vez concedida, ca aportación de documentos e xustificación, serian otros 50€. –>No caso de non queiran que as Solicitamos deben comunicalo ata o día de novembro.

ASESORIA BIEITO

image_pdfimage_print