1

Inormación sobre bonos xunta

PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS: Axudas directas a compra de frigoríficos, conxeladores, lavadoras, lavalouzas e encimeras de indución podendo achegar do custe do electrodoméstico o 25%, ou 50% para consumidores vulnerables ou do 75% si son vulnerables severo , sendo a cuantías máximas de 100, 150, 200, 300 ou 450 euros . Prazo dende hoxe ata 30 de setembro(ou remate de fondos). COMERCIOS deben de adherirse para ser entidade colaboradora, si non o fixeron teñen de prazo ata 30 de xuño .Este procedemento deben de facelo vostedes directamente ca Xunta ou por medio das Asociacións que perteñecen.

BONO ENERXÍA PEME PARA AUTÓNOMOS E PEMES DE COMERCIO E HOSTELERIA

Son proxectos subvencionables as inversións en equipos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente incluídos nas seguintes tipoloxías de actuación: a) Bono envolvente,b) Bono iluminación, Bono instalacións eléctricas,d) Bono equipamento, e) Bono climatización,f) Bono inmótica.

O investimento mínimo de 1.000 euros, sen incluír o IVE. A cuantía da axuda do 80% do investimento, máximo 6.000 euros. Prazo dende 14 de abril ata 30 de xuño. SI ESTAN INTERESADOS contacten con Nós.