1

MUTUA ACCIDENTE DE TRABALLO AUTONOMOS

Lembrámoslle que os autónomos que estén interesados en cambiar de Mutua de Accidente de traballo de cara o vindeiro 2023 poden faguelo ata o 30 de setembro de 2022.
Este é o prazo oficial que indica a ley 35/2014, de 26 de setembro, coñecida como Ley de mutuas. O cambio será efectivo a partires do día 01 de xaneiro de 2023.