Nóminas e seguros sociais

Nóminas e seguros sociais


Confeccionamos contratos e nómias de traballadores, boletíns de cotizacións á Seguridade Social, así coma calquera outra xestión de recursos humanos.