1

NOVO SISTEMA DE COTIZACION AUTONOMOS 2023

Lembrámoslle que o vindeiro 01 de xaneiro de 2023 entra en vigor o novo sistema de cotización para os autónomos que irá en función dos rendementos anuais obtidos durante o ano polo exercicio das suas actividades económicas. Xa que se poden manter as bases de cotización actuáis, aconsellamos que esperen a ir vendo os rendementos a obter o longo do 2023 para ir axustando a cuota a ingresar si o estimado inicialmente sofre variacións, en todo caso se non se fai de maneira voluntaria a administración o faguerá de oficio durante o exercicio 2024.

Si algún autónomo de maneira voluntaria quere subir a base de cotización actual, poderá faguelo antes do rematar o ano para que sexa efectiva dende o 01 de xaneiro de 2023, sempre dentro das cuantías actuáis e se cumpran os requisitos tales como o límite da idade, para elo deberán poñerse en contacto coa sua responsable de laboral antes do 28 de decembro de 2022 para proceder a dita variación.

Irémolos informando con mais detalle sobre prazos e procedemento de comunicación que haxa que faguerlle a administración.

Si queren ver como lle queda a cuota a pagar poden utilizar a calculadora da S.Social:

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico