1

PRÓRROGA DAS MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS (R.D.L)

O goberno aprobou o sábado 25 unha prórroga das medidas adoptadas para paliar os efectos da guerra de Ucrania, que enunciamos de xeito breve:

  1. Unha axuda de 200€ para persoas físicas con baixo nivel de ingresos.
  2. Prórroga durante 3 meses dos aplazamentos das cuotas da S.Social e autónomos.
  3. Baixa do IVA da luz de 10% ó 5% para consumidores con potencia < 10KW.
  4. Manter a baixada de imposto de electricidade de 5,1% a 0,5%. Manter o desconto dos 20 ceéntimos nos combustibles.
  5. Aumento transitorio do Ingreso Mínimo Vital, pensións non contributivas.
  6. Conxélase o prezo da bombona en 19,55€.
  7. Suspensión dos deshaucios das vivendas habituais en fogares vulnerables.
  8. Non incrmentar nen actualizar os alugueres máis do 2% da renta.
  9. Reducións do abono do trasnporte: ainda por desenvolver.
  10. Outras medidas específicas para transportes e sector agricola-gandeiro, xunto con novas líneas de financiación.