1

RECOÑECEMENTO MÉDICO TRABALLADORES

Este mes lembrámoslle que a empresa, para garantir a vixilancia da saúde dos seus traballadores, está obrigada a facilitar a realización dun recoñecemento médico, en función dos riscos inherentes o traballo, ó comezo da relación laboral e polo menos unha vez ó ano, ou ben ter unha RENUNCIA POR ESCRITO por parte do traballador a sua realización.