1

SUBIDA CUOTA AUTONOMOS ANO 2023

Ainda que o 1 de xaneiro do 2023 entrou en vigor o novo sistema de cotización para os autónonomos, aqueles que estivesen de alta a data 31 de decembro de 2022 seguirán cotizando no 2023 pola base que tiñan en decembro coa correspondente revalorización automática que establece o goberno anualmente e que para iste ano situase no 8,5%. Asimesmo, debido o Mecanismo de Equidad Intergenaracional para garantir as pensións, subiu o tipo a aplicar nun 0,6% mais para determinar a cuota a pagar, producindo en moitos casos unha subida de ata 50 euros pero que NADA ten que ver co novo sistema de cotización que como xa lles informamos se irá implantando o longo deste ano 2023 cando se faga a estimación dos ingresos a obter polo autónomo.
Lembrámoslle que existen 6 prazos o longo do ano para os cambios das bases de cotización.