Novas

Información de interese

INFORMACIÓN COVID-19 (25/03/2020)

AVALES-PRESTAMOS

Onte aprobaronse líneas de avales para pemes e autónomos para novos prestamos ou para renovación dos existentes para empresas afectadas polo Covid-19 ou non, prazo solicitude ata 30-09, por duración de 5 anos, cbertura do 80%,70% ou 60%, e custe do aval asumido polas entidades financieiras.

RECOMENDACIÓN: contacte cas suas entidades fiancieiras para informarse. Nós non temos Información nin podemos asesoralos deste tema.

SOLICITUDE DESEMPREGO DOS TRABALLADORES QUE APROBEN ERTES

A Empresa é a que terá que solicitar o desemprego dos traballadores do ERTE cando o conceda a Administración, para o cal nos van pedir moitos datos que contamos con eles, salvo conta bancaria e tno dos traballadores. Xa vamos a enviarlles un plantilla para que nos trasladen eses datos. Esperen a recibila!.

APRAZAMENTO DE PAGOS

Pódese aprazar todos os pagos tributarios 6 mese, 3 diles sin intereses. As cuotas da Seguridade non se pode aprazar inicialmente, salvo que se queiran pagar con Recargo do 10%.
A cuota de autónomo van cargala integramente a finais de mes, e suponse que logo a regularizarán.

DECLARACIONS 1º TRIMESTE DO 2020

De momento mantense os prazos do 1º Trimestre para declarar e pagar as declaracións. Estanse pedindo moratoria pero ainda non hai nada.

ALUGUERES

Estase preparando algunhas medidas sobre algueres tganto de vivienda como de locais, sobre as rentas ou axudas. A xunta mediante o IGUS non presentará o cobro os recibos de abril, e o bono de alugueiro social sexa da totalidade para as víctimas de violencia de xénero.

OUTRA NORMATIVA ESPECIFICA DO ESTADO DE ALARMA

Todos os dias están a sair normativa específica do estado de alarma da que non podemos informar. Intentamos trasladar á que é básica para o sus empresas. Poden seguila a traves do BOE e DOGA. No Doga do 24-03 saiu unha orden de medio Rural da venta directa de productos agrogandeiros.

image_pdfimage_print