Todas as publicacións en Categoría

Avisos

Restricións lecer noturno

Onte a mañá enviamos unha información que era exclusivamente para os negocios e empresas ubidados no Concello de Ourense.

Onte publicouse no Doga unha orden de sanidade aplicable para toda Galiza na que autoriza os establecementos de discoteca e de lecer nocturno, pubs, cafes-espectáculos, salas de festas, e sala de concertos, poidan desempeñar a sua actividade, atendendo exclusivamente en terrazas ao aire libre ao 75% do seu aforo sin poder instalar barras e respectando o horario de peche da unha da madrugada, proibindo o acceso ao local a partir das 00,00 horas, mantendo a distancia de seguridade e non superando 10 persoas por mesa.

Estas medidas serán de aplicacións para os concellos e espazos de restricións xa establecidos. Taméns se estableceron restrincións para os Cocellos de Lalin,A Garda, O Rosal, Laxe,Poio e Vilaboa.

Lea máis

Ampliacións de restricións na hostaleria

Para os CLIENTES que teñenos negocios no CONCELLO DE OURENSE, dende onte xoves, manteñense as restrincións que entraron en vigor o 3 de setembro durante unha semán máis, e na que se fai o cambio ampliandose as renstricións do aforo das terrazas dos establecementos de hosteleria que pasa do 50% ao 75% das que teñan autorizadas.

Lea máis

Cargos de cuotas e cotizacións

Lembramos que o lúns 31 de agosto:

 1. Cargan o 50% das cuota de autónomo a todos que durante estes meses recibiron a prestación extraordinaria e non pagaron a cuota, non sabendo que vai pasar cos que teñen solicitado a prestación ordinaria, que en todo caso deberá quedar exenta na sua totalidade.
 2. En canto as cotizacións dos traballadores, van cargar as cotizacións do mes de xullo, que serán integras para aquelas empresas que no mes de xullo xa tiñan a todos os traballaldores rescatados do ERTE, e as que tiñan algún traballador en ERTE, a cotización será do 65% e dos traballadores que rescataron do 40%.

Lea máis

Agardando as novas medidas

As novas medidas de restrincións ou limitacións do COVID19 que aprobaron hoxe no Consello Interterritorial de Saude e que están saindo nos medios de comunicación ainda non entraron en vigor:

peche dos establecementos de ocio nocturno, peche de hosteleria as 01:00 horas, garantir distanciamento de 1,5 m. na barra…

Agora ten que ser aprobadas pola Xunta de Galicia, que poderá incremetalas. A Xunta de momento non informou de cando se van aprobar, en todo caso, cando se publiquen no DOGA o comunicaremos e informaremos con detalle o antes posible.

Lea máis

Normativa tabáco nas terrazas

A xunta aprobou hoxe unha orden que acaba de publicar no DOGA e entra en vigor dentro de media hora (as 24:00 horas), na que modifica o Acordo do 12 de xuño sobre medidas de prevención necesarias para facer frente a crísisis sanitaria ocasianada polo COVID 19, engadindo o seguinte apartado:

“No caso particular de consumo de tabaco ou de cigarros electrónicos na vía pública ou espazos ao aire libre, incluidas as terraza, só se poderá exceptuar a obriga de uso de máscara, e exclusivamente durante o indicado consumo, sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento, en todo momento, da distancia de dous metros con outras persoas “

Tamén se aprobaron sendas ordens que afectan o manteñemento das medidas de prevención na Zona de mariña lucense e novas medidas para os Concellos da área da Coruña

Lea máis

31 de xullo de 2020

 • Recordamos que o lúns e martes enviamos circular e Factura o seu correo electrónico que cargarán maña na sua conta do Banco.
 • Todos os autónomos que recibirán prestación da mútua, hoxe non lle cargaran o recibo de autónomo, e os que solicitaron a prestación ordinaria tampoco.
 • Hoxe cargan no banco as cotizacións das empresas do mes de xuño: polos traballadores que siguen no ERTe a cotización é do 55%, e polos traballadores que se rescataron do ERTE e xa están traballando, a cotización é do 30%. Para iste mes que se cotiza en agosto suben 10 puntos.

Lea máis

Sobre a máscara e normativa

No día de hoxe publicase no DOGA unha Resolución da Xunta que entra en vigor mañá domingo 19 de carácter xeral pero que afecta a establecementos comerciais, profesionais e de hosteleria, e que ven a establecer:

 1. Obrigatoriedade do uso da máscara en todo momento, tanto na vía pública, en espazos o aire libre como os pechados abertos o público, ainda que se podea garantír a distanica de 1,5 metros.
 2. A máscara deberá cubrir desde o tabique nasal o queixo(mentón) e non deberá ter válvula exhalatoria.
 3. Non fai falla utilizala:
  1. Nos establecementos de hosteleria e restauración exclusivamente no momento expecífico de consumo.
  2. Nos vehículos privados si van ocupados por persoas que convivan no mesmo domicilio.
  3. Nas praias e piscinas durante o baño ou toma do sol si se respecta a distancia a outras persoas que non sexan conviventes.
  4. Deporte individual o aire libre, sempre que se poida manter distancia de 2 metros e nos interiores a distanica de 1,5 mtros.
 4. En todos os demáis establecementos: comercios, empresas, fábricas, actividades profesionais deberán permanecerse ca máscara en todo momento e seguindo o establecido nos protocolos específicos para determinados colectivos.
 5. Queda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas na via pública (“botellón”)

Lea máis

Exención cuota autónomos

Remataron o pago da prestación extraordinaria pero manteñense a exención do pago da cuota no mes de Xullo, e para agosto e setembro a exención vai ser do 50% e 25%.

EXISTE POSIBILIDADE DE SOLICTAR UNHA NOVA PRESTACION DE AUTÓNOMOS para este trimestre si hai unha redución do 75% dos ingresos con respecto o do ano pasado.

MAIS INFORMACION no Correo electrónico que enviamos hoxe e en www.bieito.com

Lea máis