Todas as publicacións en Categoría

Documentos

MODELO 145: RETENCIONS DOS TRABALLADORES

Este mes remítese por correo electrónico o modelo 145, que debe ser entregado ós traballadores para que o lean con antención e cubran correctamente os datos que se solicitan. Unha vez asinado deben remitilo a maior brevidade posible ó departamento laboral para que podamos faguer o correcto cálculo das retencións nas nóminas.

A ter en conta: a inclusión de datos falsos, incompletos ou inexactos na comunicación de datos o pagador, así como a falta de comunicación de variacións nos mesmos o longo do ano que, de haber sido coñecidas polo pagador, determinasen unha retención superior, constitue unha infracción tributaria sancionable con multa do 35% ó 150% das cantidades que se deixaron de reter por esta causa. (artígo 205 da Ley 58/2003, do 17 de decembro)

Lea máis

27-12-2021 MENSAXE LABORAL SUSCEPTIBILIDADE ENFERMIDADE PROFESIONAL

Estimad@ client@:


Tódalas empresas que teñan que cubrir postos de traballo con risco de enfermedades profesionais están obrigadas a practicar un recoñecemento médico previo a admisión dos traballadores que vaian ocupar ditos postos, así como de faguer recoñecementos periódicos.

Corresponde o seu servizo de prevención determinar qué postos son susceptibles de xenerar enfermidade profesional e elo debe quedar reflictido na evaluación períodica de riscos que teñen contratada. Pois ben, exclusivamente sobre aqueles traballadores que ocupen ditos postos de traballo, surxe a obriga de reportar a súa mutua de accidentes de traballo o resultado do informe clínico sobre a aptitutde do traballador para continuar o seu desempeño, xa que a empresa poderá incurrir nunha responsabilidade grave no caso de recoñecerse unha prestación económica ó traballador se queda acreditado o incumprimento de dita obriga. Por iso deben poñerse en conctato co seu servizo de prevención para que eles lles valoren si na empresa existen postos susceptibles de causar enfermidade profesional a algún dos seus traballadores.

Un saúdo
Asesoria Bieito

Lea máis

30-12-2021 INFORMACION RESTRINCIONS HOSTLERIA

A Xunta publicou onte a última hora as novas medidas de restrincións que entran en vigor mañá 31 de decembro as 0:00 horas  e ata o 18 de xaneiro do 2022.

*HOSTELERIA E RESTAURACION*

Hora de peche noitevella, venrés e sábados a 01,00 horas e non poderán abrir o dia 1 de xaneiro ata as 9,00 horas. No resto dos dias hora de peche as 00:00 horas.Obrigatoriedade de presentar certificado Covid ou probas para acceder a estes establecementos a todas as horas, e non só a partir das 21:00.Manter o aforo nas mesas de 8 persoas no interior e 10 no exterior.Non se pode consumir nas barras dos establecementos.

*OCIO NOCTURNO* (Discotecas, pubs, salas de festas, cafés-espectáculos-concerto) Poderán elexir entre: 

*a)* pechar os dias 30-31-1-2 e recibir subvencións a solicitar en xaneiro e con previsión de cobro en febreiro en función dos m2 do local.Máis detalle que lle enviamos na mensaxe individual os afectados.

*b)* Ou abrir ata as 03:00 horas todos os dias.

O resto dos dias poden abrir unhos e outros ata as 03:00 ca obrigatoriedade do certificado covid e máscaras e manteñemento de distancia de seguridade.

“TOQUE DE NON QUEDA”

Limitación de reunión entre persoas non conviventes entre as *3:00 e 6:00 horas* en espazos públicos(rúas) nen privados(casas ou establecementos), salvo as excepcións habituais, pendente de aval xa solicitado ao TSXG.
-Cambiase a 7 dias os confinamentos das persoas infectadas ou contacto con estas  de covid.

Lea máis

04-01-2022 SUBVENCIONS AUTONOMOS

*SUBVENCIÓNS AUTÓNOMOS*

Publicaronse as Subvencións para aqueles desempregados que se dén de alta dende 01-10-2021 ata o 30-09-2022. Sin requisitos de investimento. A cuantía da subvención é de 2.000 euros, si é menor de 30 anos ,discapacitados ou levan un ano no paro a cuantía é de 4.000, en poden ser incrementadas nun 25% para mulleres , maiores de 45 anos, autónomos que estén en concellos rurais e outros colectivos.

*RESTRICCIÓNS COVID*

Onte publicouse una modificación do horario de peche  de bares, Restaurante e cafeterías para incrementa una hora nas vésperas de féstivo, xa que só estaba para venrés e sábados, e polo tanto afecta a maña día 5 que poderá pecharse a 01:00 horas en vez das 00:00 horas.

Lea máis

05-01-2022 SUBVENCION BONO AUTONOMO XUNTA

Publicáronse as Subvencións de *Bono autónomo* a solicitar entre o 14 de xaneiro e 14 de febreiro para gastos de mellora de competitividade e pequenos investimentos con subvención de ata o 80%  cun máximo de 3.000 euros. Estas subvencións son para autónomos persoas físicas ou autonómos de sociedades que teñan *antigüidade de 42 meses, facturen máis de 12.000 €/ano e  un beneficio inferior a 30.000 euros*.

Debido as peculiaridades desta subvención Nós non vamos tramitalas pero podemos derivalos a una empresa colaboradora para que os informe e lles faga a solicicitude. Aconsellámoslles de que contacten con esta empresa para ter preparada a documentación da solicitude para o día 14  xa que é previsible que se remata o presuposto desta subvención de xeito inmediato.

Lea máis

10-01-2022 FACTURAS E INVENTARIO

Deben de enviarnos cantos antes as facturas e documentos que ainda non nos enviaran do 4º Trimestre do 2021 para facer as declaracións. Asi como os extractos bancarios e a obrigación de facer un *INVENTARIO* a 31-12 das Existencias que a AEAT pode esixir en calqueira momento. Recordámoslles que no 2021 xa enviaramos circular para informar do interés e obrigación de ter feita a contabilización de xeito inmediato.


Tamén queremos recordar que seguimos ca pandémia, o que supón que deben de contactar con Nós cando sexa necesario algunha cita presencial (xa que moitos de Nós están teletraballando), intentando sustituilas por chamadas, videoconferencia, e os envios de documentos polos sistemas que temos establecidos, evitando contactos físicos que non sexan necesarios. GRAZAS!

Lea máis

07-01-2022 SUBIDA CUOTA AUTÓNOMOS ANO 2022

Estimad@ client@:

A partir do 1 de xaneiro do 2022 aqueles autónomos que cotizan pola base mínima pasarán a pagar 293,94 euros mensuais sendo a sua base de cotización de 960,60 euros.

Respecto a os autónomos societarios, a sua cuota tamén ascenderá a 377,87 euros mesuais situandose nunha base de cotización de 1.233,24 euros.

Aqueles outros que esten cotizando por unha base superior a mínima tamén se vera incrementada, xa que o tipo a aplicar situase dun 30,3% a un 30,6% sobre dita base.

Recordarlles que exiten 4 prazos o logo do ano para cambios das bases de cotizaci´ón: ata o 31 de marzo con date de efectos do 01 de abril, ata o 30 xuño con date de efectos do 01 de xullo, ata o 30 de setembro con data de efectos do 01 de outubro e por último, ata o 31 de decembro que tomará efectos dende 1 de xaneiro do ano seguinte.

Lea máis

SISTEMA DE ENVIO DE NÓMINAS ÓS TRABALLADORES VIA EMAIL

En Asesoría Bieito sempre buscamos o xeito de mellorar os nosos servizos, polo que nesta ocasión poñemos a súa disposición a posibilidade de faguer o envio dos recibos de salarios dos seus traballadores de maneira individualizada por email, aforrando con elo tempo e custos para a empresa. Para elo, previamente, a empresa deberá contar cunha autorización do traballador comunicando o seu enderezo electrónico, polo que no caso de estar interesados poñerse en contacto con nós ben sexa por teléfono coa súa responsable, ou ben no correo electrónico laboral@bieito.com

Lea máis
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings