Archives

mayo 2020

Información COVID-19 27/05/2020

O R.D.L 19/2020 aprobado polo Consello de Ministros do 26 de maio (BOE 27-05):


1.- As operadoras de comunicacións electrónicas deberán conceder o seus aboados, si o solicitan, fracionamento e aprazamento das débedas durante 6 meses sin interese e sin garantías.
2.- Acordos para formalizar as moratorias de deudas entre clientes e entidades financieira: tantos as que teñen garantías hipotecarias como as que non, e polo tanto detállase máis polo miudo os requisitos nos que se deben de facer (Artigos 7 e 8).
3.-Aumentase un mes sin intereses os aprazamentos feitos de 6 meses durante o estado de alarma. Polo tanto os 4 meses primeiros non se pagan interés.
4.-O imposto de Sociedades do 2019 mantense o prazo para o 26 de xullo, ainda que as Contas Anuais se poden formular ata o un de setembro, as Xuntas Xerais poden aprobalas ata o 1 de novembro e si hai cambios ou variacións pódense presenta un novo imposto de Sociedades complementario ata o 30 de novembro, polo que cobrarán intereses. O prazo de depósito das Contas no Rexistro será ata o un de decembro (Un lío de datas!)
5.-BARES E RESTAURACION: recordar que na fase 2 é na que estamos e podese manter as terrazas ata o 50% das prazas que se tiñan, e podendo solicitar ampliación destas ao Concello.
No interior dos locais podes utilizar o 40% do seu aforo, e como pode amplialo as CCAA, a Xunta anunciou que para 1 de xuño iba a permitir o 50% do aforo.
HORARIO: en canto o horario é o que teñen os establecementos autorizados pola Xunta, salvo nas terrazas que poden ter unha hora de peche posta polo Concello, por exemplo en Ourense ata a unha da maña.

ASESORIA BIEITO.

image_pdfimage_print

Read more

Información COVID-19 25/05/2020

Hoxe Domingo publicase a Orden de Sanidade 442 (que se pode descargar aquí: Download) na que se relaciona os Territorios que entran na Fase 2, entre os que se atopa Galicia, eos que entran na Fase 1, a partir de mañán dia 25. Enviamos a copia para que se vexan estes territorios en todo o Estado. A Fase 2 establece:

COMERCIO E PRESTACION DE SERVIZOS:
1.-Apertura distes establecementos do 40% do seu aforo(centros e parques comerciais tamén) iste deberá determinarse en base a distancia de seguridade de 2 metros, e senón só se poderá atender a un cliente
2.-Iste aforo deberá informarse en cartel xunto cas señalizacións no chan da distancia e organización do movemento dentro do establecemento. Non se poderá estar en zonas comús salvo para transitalas, e deberán respectarse medidas de hixiene e prevención para clientes e traballadores recollidos na orden 414 de Sanidade(BOE 16-05-2020).
3.-A xunta poderá cambiar o aforo entre o 30% e 50% distes establecementos , pero a dia de hoxe ainda non se fixo.

HOSTELERIA E RESTAURACION(excepción discotecas e bares de festa nocturna)
1.-Apertura interior do 40% do seu aforo consumindo sentado, non permitindo o autoservicio en barra por parte do cliente pero si poderá venderse productos para levar para casa.
2.-As terrazas seguen o mesmo que na Fase 1: un 30% da sua ocupación habitual, podendo ampliarse por parte do Concello e respectando a distancia de seguridade.
3.-A xunta poderá cambiar o aforo dos interiores e das terrazas entre o 30% e 50%, pero a dia de hoxe ainda non se fixo.
4.-Eliminaranse os “servilleteros”,”palilleros”, vinagretas, aceiteiras, cartas de uso común, priorizando os productos desbotables e de un só uso.
5.-Medidas de hixiene e prevención de limpeza e desinfeción de mobiliario, especialmente entre clientes, pondo a s súa disposición dispensadores desinfectantes e facendo unha atención especial os aseos.

 • Esta orden terá que compatibilizarse ca que informamos o venres sobre a posibilidade de que nos concellos con menos de 10.001 h. e de densidade inferiror a 100 h/Km poderán xa consumirse no interior distes locais. Enlace de concellos os que se poden acoller
  📲https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31608&name=DLFE-36928.pdf
  *Tamén deberá compatibilizarse ca obrigatoriedade do uso de mascarillas no interior e espacios públicos cando non sexa posible manter a distancia de 2metros.
 • Non se admite nesta Fase 2 o movemento sin causa entre provincias.

ASESORÍA BIEITO.

image_pdfimage_print

Read more

Información COVID-19 22/05/2020

A orden 427 de Sanidade publicada no BOE (que se pode descargar aquí: Download) que entra en vigor hoxe mesmo na que se flexibiliza as restricións para os Concellos menores de 10.001 habitante e de densidade de pobación de menos de 100 habitantes por km/2, que están na Fase 0 ou Fase 1 e aplicable os habitantes empadroados distes Concellos e dos que permaneceran neles durante os últimos 14 dias, acordase:
• Poderán proceder a aperura o público os establecementos de hosteleria e restauración para o consumo no local, salvo discotecas e bares de ócio nocturno. En canto as terrazas o aire libre seguirán mantendose a mesma normativa do 9 de maio.
(observación nosa: terá que terse en conta o uso obrigatorio das mascarillas cando non se poida manter a distancia de seguridade)
• Os concellos da provincia que non se poderán acoller son: Ourense, O Barco, Carballiño,Verin e Barbadás. ( a deinsidade dos Concellos poden consultala en Google).
• Flexibilizase as entidades de población de menos de 10.001 que estén na Fase 1 as mesmas condición para libertade de circulación e para os velatorios.
• Os Concellos e Xunta poderán facer modificación desta norma e incluso poderán restrinxilas si hai riscos de aglomeracións.
• En todo caso o lúns 25 Galicia está previsto que entre na Fase 2, pendente da aprobación e publicación da orden que o regula, entendemos que é posible que salga mañá, e polo tanto, a oden de hoxe e para 3 dias.

Seguiremos informando!

ASESORIA BIEITO

image_pdfimage_print

Read more

Info COVID-19: Subvencións da Deputación

Xa se publicaron as Subvencións da Diputación de Ourense para a provincia a excepción do Concello de Ourense.

Como xa lle informamos o lúns, poderán beneficiarse delas os que estén a recibir á Axuda de Autónomo(Mutuas) e outras empresas que cumpran unhos requisitos. Nesta semán enviaremos información e indicacións de como proceder. Suxerimos que esperen a recibilas antes de contactar con nós.

Hai 2 incompatibles entre si, para todos que teñan de alta actividade (IAE) en calqueira Concello da provincia , salvo o de Ourense, prazo para tramitalas ata 9 de xuño sin que se establezan prioridades por orden de presentación:

AUTÓNOMOS: que sexan titulares da actividade, exclúense os colaboradores e os que xa recibirán a prestación de autónomo que pagan as Mutuas, ainda que sexan autónomos societarios. Cuantía de 600 euros.

DOCUMENTACIÓN: Formulario solicitude, Certificación Censal, Resolución concesión Mutua, Escrituras (se é sociedade) e Certificado de conta bancaria.
 Só nos ten que enviar por correo electrónico a súa Responsable o certificado da conta bancaria onde se vai cobrar. (O Custe de tramitación será de 50 €.)

 • Si se cumple os requisitos desta Subvencións ten que solicitarse, e non a de Pemes.
  PEMES: Persoa física ou Xurídicas con actividades que non facturaran máis de 1.000.000 € no ano 2019, e que o 14 de marzo tiveran menos de 10 traballadores, e que os ingresos entre 14 de marzo e 30 de abril non chegaran ao 50% da media mensual do 2019. Cuantía a repartir o crédito entre todos os solicitantes: non se sabe pero cun límite de 1.000 €. DOCUMENTACION: Formulario-Solicitude, Certificación Censal, TCs marzo, Modelo 390, Libro de Rexistro de facturas, Si procede copia de Escrituras e certificado da conta bancaria.
 • Só nos ten enviar o certificado do banco por onde queren cobrar e as facturas emitidas que fixeron no mes de abril do 2.020.( O custe de tramitación desta será de 70 €)
  Si non nos envían o certificado, e no seu causa as facturas de abril, non podemos tramitalas, entendendo que non queren solicitalas. Iremos informando cando a solicitemos e cando nos informen da súa Resolución. Faremos seguimento e estaremos pendentes da súa xestión.
image_pdfimage_print

Read more

Información COVID-19 13/05/2020

No BOE de hoxe publicase o RDLei 18/2020 que afecta as empresas con menos de 50 traballadores acollidas a un ERTE da seguinte maneira con efectos dende o 1 de maio e de momento ata o 30 de xuño:

1º.- As empresas que están obrigadas a permanecer pechadas, siguen como ata agora: os traballadores cobran a mesma prestación de desemprego e as empresas quedan exentas de cotización.

2º.- As empresa que poidan reiniciar a súa actividade(inicien ou non) os traballadores que permanezcan no ERTE, siguen cobrando a prestación de desemprego pero a exención da cotización pasa do 100% ao 60% en maio e o 45 en Xuño. En cambio os trabalaldores que estaban no ERTE que reinicien a actividade a exención da cuota será de 85% en maio e 70% en Xuño e a empresa pagaralle o Salario que tiña establecido.

3º.- Dende o momento que se reinicia actividade total ou parcial empezará a computar a obriga de manter 6 meses o traballador, e non se poderán acoller as empresas con máis de 50 traballadores, que pretendan repartir dividendos do 2020 nin que teña domicilio en paraísos fiscais.

4º.-Si o retorno a actividade non é o esperado poderiase presentar un Expedente de Regulación de Emprego(ERTOP) para o cal debemos de consultar os representantes legales da empresa, si os ouvera, ou dirixirnos os Sindicatros máis representativos para que participen diste proceso.

5º.-Si están interesados en reactivar trabalaldores deben de manifestalo cunha antelación de 24 horas e terá un coste de 30 euros de cada vez.

image_pdfimage_print

Read more

Subvención Deputación para autónomos e PeMES

A Diputación de Ourense aprobou unha subvencións, que está pendente de publicar, para autónomos e PeMES (Sociedades) que sexan beneficiarios das axudas extraordinaria que están a conceder as Mutuas, sempre e cando teñan o domicilio fiscal ou da actividade nun Concello de menos de 20.000 habitantes (Ourense non). Recordamos que O Concello de Ourense ten anunciado unas Subvencións para autónomos de 2.000 euros.
Dado que nós lle tramitamos a Axuda Extraordinaria ante as Mutuas, tamén lle vamos tramitar esta axuda, salvo que nos den contraorden, e para o cal contamos con todos os Documentos a excepción do certificado da conta bancaria, que entendemos que vai ser a mesma que a da Axuda extraordinaria. Por esta tramitación facturaremos 50 €.
A cuntía da subvención é un pago de 600 euros.

Seguiremos informando.

Asesoria Bieito

image_pdfimage_print

Read more

Información transportes fase 1 – COVID-19 10/05/2020

CONDICIONS A APLICAR NA MOVILIDADE E TRANSPORTES NA FASE 1 A PARTIR DO LUNS 11
Na mañán de hoxe publicase a orden 400 de Transportes que establecece e en que condicións se pode mover nos distintos transportes nos Territorios que entran mañana na FASE 1. As máis importantes son:
1º.-Nos transportes privados particulares en vehículos ata 9 prazas, poderán viaxar todas as persoas que residan no mesmo domicilio e sen mascarillas.
2º.-Si non conviven no mesmo domicilio, só poderan viaxar 2 persoas por cada fila de asentos, o máis separadas posible e con mascarillas.
3º.-En caso de transporte público nestes vehículos poderán viaxar 2 persoas por cada fila a maiores da do conductor, ca distancia máxima e si conviven no mesmo domicilio poderán ir ata tres persoas por fila.
4º.-Os vehículos que só teñan unha fila de asentos, poderan viaxar dúas persoas con mascarilla e ca máxima distancia posible.
5º.-Todo tipo de transportes en autobús, como os ferroviarios, nos que os ocupantes van sentados, deberán manterse vacia a praza contigua a cada viaxante, a excepción de que os ocupantes convivan, e dando preferencia as persoas con discapacidade. En todo caso, deberá manterse sempre vacia a fila posterior o conductor.
6º.- No caso de transportes teñan prazas para viaxar de pe, deberán manterse un rátio de 2 persoas por metro cadrado e mantendo a maxima distancia.
7º.-Regulase as conexión aéreas e marítimas das illas Canarias e marítimas.

ASESORIA BIEITO

image_pdfimage_print

Read more

FASE 1 A PARTIR DO LUNS 11 DE MAIO

Na mañán de hoxe publicase a orden 399 de Sanidade na que se establece os Territorios que pasan a Fase 1 do Plan de desescalamento, entre as que están Ourense, Lugo, Pontevedra e Coruña, comentando as máis esenciais e importantes para a súa actividade:
1ª.- Libertade de circulación dentro da provincia, ainda que a Xunta poderá autorizar
movilidade entre concellos limítorfes doutras provincias de tránsito habitual para actividades
socioeconómicas.
Todo esto sin perxuicións das excepcións que xustifiquen o desprazamentos a otros territorios.
2ª.-Manteñemento xeral de distancia entre persoas de 2 metros, cando non se poida terá que
haber sempre Sistemas de protección axeitados.
3ª.-Os Grupos serán como máximo de 10 persoas( salvo que convivan).
4º.-Velatorios: 10 persoas no interior ou 15 si é o aire libre. Enterros: 15 persoas e o Cura.
Lugares de culto: un tercio do aforo(recollese método para o seu cálculo, só para istes lugares)
COMERCIOS E SERVIZOS PROFESIONAIS(PELUQUERIAS)
1º. Só poden abrir establecementos de menos de 400m2, que non teñan carácter de centro ou
parque empresarial.(Non teñen entrada independente dende o exterior).
2º.- O aforo será só do 30% do local, e virá determinado pola distancia de 2 metros entre
clientes. Si no local non se dá gardado esa distancia de 2 metros, só se pode atender a un cliente
de cada vez. O aforo e o distanciamento deberá informarse con carteis no local e deberá haber
sistemas que permitan o reconto e control. Nos parkings faranse controles sin contacto físico.
3º.- Déebese marcar unha preferencia de atención para persoas maiores de 65 anos.
4º.- Poderán abrir con cita previa: os concesionarios de automoción, as ITV, os centros de
xardeiñeria e vivieiros ainda que superen os 400 metros.
5º.-Os establecementos poderán por sistemas de recollidas de productos vendidos
telemáticamente , sempre e cando se faga sin aglomeracións e poderán repartir e entregar nas
casas especialmente a colectivos determinados.
6º.- Os concellos poderán autorizar a celebración de mercados o aire libre(Feiras)
prferentemente de productos alimentcios, cunha limtación ao 25% dos postos habituais ,
garantindo o distanciamento e a non manipulación dos productos.
7º.-Recollense medidas de hixiene dos establecementos, do persoal traballador e para os
clientes: especialmente para peluquerías, Fisoterapia e Estéticas. Débese evitar a manipulación
dos clientes dos productos, as prendas de roupa que se proben e non se vendan: hixienizalas,
non ofertar probas que sexan manipulados por sucesivos clientes…
ACTIVIDADES DE HOSTELERIA E RESTAURACIÓN
1º.-Os establecmentos de hosteleria e Restauración poderán abrir as trerrazas ao 50% das que
tiña autorizado o ano anterior polo Concello, sempre mantendo unha separación entre mesas
de 2 metros. Si o Concello lle permite máis poderá facerse mantendo as proporción cos peatóns.
2º.-Autorizase unha agrupación de máximo 10 persoas por mesa ou agrupación que respecte a
distancia mínima de seguridade interpersoal.
Entendese por terraza espazo aberto ou cuberto pero rodeado lateralmente só por 2 paredes.
3º.-Limpeza e desinfeción de mesas, cadeiras e utensilios entre un cliente e outro, priorizando
mantelería dun só uso, por dispensadores de xeles desinfectantes, evitar cartas de uso
común,servilleteiros,palilleiros,aceiteiras,vinagretas,e manter a vaixela pechada e fora do
acceso de clientes. Os baños utilizaranse só por una persoa e deberán limparse 6 veces o día.
OUTRAS MEDIDAS
A orden recolle as condición de apertura de hoteis, da Actividade de Turismo activo, dos Servizos
Sociais, dos Centros eductivos-universidades, Bibliotecas, Museos, das instalación científicas, da
actividade de rodaxe de audiovisuais, espectáculos culturais, das actividades deportivas e
federadas e remata cun Anexo dos Territorios do Estado que pasan a Fase I.

Podédes descargar a orde completa aquí: Download

e o BOE do 10 de maio aquí: Download

ASESORIA BIEITO

image_pdfimage_print

Read more
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings