Todas as publicacións en Etiqueta

Subvencións

Información COVID-19 18/11/2020

1º.- En canto as restrincións das actividades na provincia seguen as mesmas sen nengún cambio. Anunciase que Carballiño e Ourense poderán fexibilizarse as restrincións antes do 4 decembro.
2º.-Vencimentos de aprazamentos o 20 de novembro: Todos aqueles que tiñan aprazamentos de Impostos do 1º Trimestre debido o COVID, lembramos que vencen o venres 20 de novembro, que serán cargandos no banco que asignnaron.
3º.-O IVA das masacarillas quirúrxicas pasan o 4% dende hoxe e durante o 2021.
4º.-Hoxe publicaronse as Axudas da Xunta de 1.200 ou 2.000 euros para os autónomos que estén recibindo prestacións e actividades especialmente paralizadas. Xa os iremos informando si cumpren os requisitos para a sua Solicitude. A Xunta Anunciou outras Subvencións que se publicaran neste mes.

ASESORIA BIEITO

Lea máis

Info COVID-19: Subvencións da Deputación

Xa se publicaron as Subvencións da Diputación de Ourense para a provincia a excepción do Concello de Ourense.

Como xa lle informamos o lúns, poderán beneficiarse delas os que estén a recibir á Axuda de Autónomo(Mutuas) e outras empresas que cumpran unhos requisitos. Nesta semán enviaremos información e indicacións de como proceder. Suxerimos que esperen a recibilas antes de contactar con nós.

Hai 2 incompatibles entre si, para todos que teñan de alta actividade (IAE) en calqueira Concello da provincia , salvo o de Ourense, prazo para tramitalas ata 9 de xuño sin que se establezan prioridades por orden de presentación:

AUTÓNOMOS: que sexan titulares da actividade, exclúense os colaboradores e os que xa recibirán a prestación de autónomo que pagan as Mutuas, ainda que sexan autónomos societarios. Cuantía de 600 euros.

DOCUMENTACIÓN: Formulario solicitude, Certificación Censal, Resolución concesión Mutua, Escrituras (se é sociedade) e Certificado de conta bancaria.
 Só nos ten que enviar por correo electrónico a súa Responsable o certificado da conta bancaria onde se vai cobrar. (O Custe de tramitación será de 50 €.)

  • Si se cumple os requisitos desta Subvencións ten que solicitarse, e non a de Pemes.
    PEMES: Persoa física ou Xurídicas con actividades que non facturaran máis de 1.000.000 € no ano 2019, e que o 14 de marzo tiveran menos de 10 traballadores, e que os ingresos entre 14 de marzo e 30 de abril non chegaran ao 50% da media mensual do 2019. Cuantía a repartir o crédito entre todos os solicitantes: non se sabe pero cun límite de 1.000 €. DOCUMENTACION: Formulario-Solicitude, Certificación Censal, TCs marzo, Modelo 390, Libro de Rexistro de facturas, Si procede copia de Escrituras e certificado da conta bancaria.
  • Só nos ten enviar o certificado do banco por onde queren cobrar e as facturas emitidas que fixeron no mes de abril do 2.020.( O custe de tramitación desta será de 70 €)
    Si non nos envían o certificado, e no seu causa as facturas de abril, non podemos tramitalas, entendendo que non queren solicitalas. Iremos informando cando a solicitemos e cando nos informen da súa Resolución. Faremos seguimento e estaremos pendentes da súa xestión.

Lea máis

SUBVENCIÓNS AUTÓNOMOS 2014

Lembramos que xa se publicaron as  subvencións de autónomos  para o exercicio 2014. Poden acollerse a estas axudas as persoas físicas, sociedades civís ou comunidades de bens que se deron de alta no réxime de autónomos a partir do 01/10/2013.

Hai dous tipos de axudas:

  1. Subvencións para menores de 30 anos.
  2. Subvencións para maiores de 30 anos.

Inversión mínima: 3.000 euros.
Prazo de presentación: 30/09/2014.

Lea máis

Publicadas as subvencións a autónomos 2014

oden acollerse a estas axudas as persoas físicas, sociedades civís ou comunidades de bens que se deron de alta no réxime de autónomos a partir do 01/10/2013.
Hai dous tipos de axudas:

  1. Subvencións para menores de 30 anos.
  2. Subvencións para maiores de 30 anos.

Inversión mínima: 3.000 €
Prazo de presentación: 30/09/2014

Lea máis

Subvencions para apertura de novos establecementos comerciais

Destinadas a mellora da imaxen exterior, a adquisición de mobiliario e equipamento adicado a actividade comercial e para uso exclusivo na superficie de venta, quedando excluidos equipos informáticos, impresoras, televisores, monitores, alarmas e semellantes, podendo alcanzar o 50% do investimento, cun máximo de 20.000 euros. Prazo de solicitude ata o 30 de xuño.

Lea máis

Subvencions para apertura de novos establecemento comerciais

Destinadas a mellora da imaxen exterior, a adquisición de mobiliario e equipamento adicado a actividade comercial e para uso exclusivo na superficie de venta , quedando excluidos equipos informáticos, impresoras, televisores, monitores, alarmas e semellantes, podendo alcanzar o 50% do investimento, cun máximo de 20.000 euros. Prazo de solicitude ata o 30 de xuño.

Lea máis

Subvencions para apertura de novos establecemento comerciais

Destinadas a mellora da imaxen exterior, a adquisición de mobiliario e equipamento adicado a actividade comercial e para uso exclusivo na superficie de venta , quedando excluidos equipos informáticos, impresoras, televisores, monitores, alarmas e semellantes, podendo alcanzar o 50% do investimento, cun máximo de 20.000 euros. Prazo de solicitude ata o 30 de xuño.

Lea máis