Todas as publicacións en Etiqueta

autonomos

Información COVID19 07/10/2020

En canto as PRESTACIÓNS DE AUTÓNOMOS para o 4º Trimestre do 2020 que durará ata 31-01-2021, hai varias opcións en función das cicunstancias de cada autónomo, deben facernolo chegar si preven estar dentro dalgun dos seguintes supostos:
• Reducirán os ingresos da actividade no 4º Trimestre do 2020 ó 25% do mesmo trimestre do ano 2019 e non alcanzarán beneficios de 5.818 euros.
• Reducirán os ingresos da actividade no 4º Trimestre do 2020 ó 50% dos ingresos do 1º Trimestre do 2020 e istes ingresos non superararán ó SMI.
• Si Teñen que pechar todas as actividades por orden das Administracións.
Si poden estar nalgún distes supostos, fagánnolo saber, xa que para os dous priemrios supostos temos que solicitalo ata o dia 14 de outubro, podendo posteriormente renunciar, e si se solicita despois do 14, ou para os do terceiro suposto, a prestación será dende ese momento.

Un saúdo,
ASESORIA BIEITO

Lea máis

Prórroga ERTEs e prestación autónomos 29/09/2020

O Consello de Ministros adoptou onte martes 29 os seguintes acordos:

·PRÓRROGA DOS ERTEs ata o 31 de xaneiro do 2021.
Mantéñense as prestacións do 70% e distinguen 3 tipos de ERTEs:
-ERTEs de supensión. Con exoneración de cuotas do 100%.
-ERTEs por limitación de Actividade. Con exoneración de cuotas do 100%, 90%, 70% e 60% para os vindeiros catro meses respectivamente.
-ERTEs para aqueles sectores máis afectados (hai un listado de actividades destes sectores segundo CNAE). Cunha exoneración de cuotas do 85%

·PRESTACIÓNS AUTÓNOMOS:
Extensión e ampliación das axudas para autónomos ata o 31 de xaneiro, creando unha nova prestación extraordinaria para a suspensión da actividade e unha para ingresos baixos.
Iremos enviando máis detalladamente estas informacións nos próximos días na medida que se publiquen e se poidan solicitar.

Asesoría Bieito.

Lea máis