Arquivos

Abril 2020

INFORMACION DA AXUDA DE AUTÓNOMO

Información coa que contamos neste momento (pode sufrir algún cambio):
1.- Si lle concederon a Axuda de Autónomos por cese de actividade antes do 15 de abril, probablemente xa a cobrou nos dias 17 ou seguintes. Maña dia 30 cobrará a prestación que corresponde entre os dias 14 e 30 de abril.
2.-Si ainda non lla concederon nin cobrou a Axuda probablemente concederanlla maña dia 30 e pagaranlla nos seguintes dias, salvo que sexa denegada.
3.-Os que lle concedan e xa cobraron a Axuda tamén se lle exime de pagar a cuota de autónomos. E, polo tanto a que corresponde os 17 días de marzo devolveranlla a partir do 15 de maio. E maña xa non lle cargarán a do mes de abril, salvo que fora concedida e pagado despois do 15 de abril. En todo caso, si lla cargan mañá, devolveranlla a partir do 15 de xuño.
4.-AS Axudas de autónomos tamne se poden pedirse por redución dos ingresos do 75% con respecto ao semestre e cobrariase igual dende o 14 demarzo, podendo solicitala ata o mes seguinte do remate do Estado de Alarma. Si esta neste caso, non fai falla que contacte con Nós, xa nos encargamos de solcitala no mes que se reuna os requisitos.
5.-Si ten que pagar a cuota cuota de autónomos de maio, xuño e xullo pódese pedir aprazamento entre o dia 1 e 10 de cada mes e pagar un 0,5% de interés. Esta xestión ten un cargo de 15€.

image_pdfimage_print

Lea máis

Información COVID-19 22/04/20

As medias máis relevantes do RDL 15/2020, publicadas hoxe, de xeito telegráfico son:
1º.- IVA 0% para material sanitario ata 31 de xullo ,relacionanse todos os productos , para destinatarios que sexan entidades de dereito público ou privadas de carácter social, clínicas ou hospitais.(non é para consumidores finais).
2º.-IVA 4% para libros, xornais e revistas dixitais.
3º.-PAGOS FRACIONADOS IMPOSTOS DE SOCIEDADES: podrase optar a facer pago fracionado do 1º trimeste en función do resultado do 2020, e si se é superior á 600.000 para o segundo que en outubro e descontarase o primeiro.
4º.-ACTIVIDADES EN MODULOS: poden liquidarse os módulos descontando os días de Estado de Alarma, ou cambiar para Estimación Directa durante o 2020 podendo voler no 2021.
5º.-Ampliase o prazo de todo que vencia a 30 de abril ou 20 de maio para o día 30 de maio do 2020.
6º.-As autoliquidacións presentadas en prazo pero non ingresadas, cando o contribuinte solicitara financiación segundo RDL 8/20, non se iniciará o periodo executivo, sempre e cando se cumpran unhos requisitos.
7º.-Prestación de desemprego para os traballadores que se extinguiu durante o periodo de proba o contrato feito dende o 9 de marzo ou para os que se extinguira voluntariamente dende 1 de marzo por ter outra oferta que decaeu.
8º.-Amplianse os ERTEs de causa de forza maior para aqueles sectores esenciais que viron reducidos os seus ingresos.

image_pdfimage_print

Lea máis

Información COVID-19 15/04/20

Hoxe saiu publicado no BOE o que aprobou onte o Consello de Ministros de ampliar o prazo da presentación de declaracións do 1º Tirmestre para o dia 20 de maio para as empresas que facturaraon menos de 600.000 euros no 2019. Para os que queiran domiciliar o pago remataria o prazo o 15 de maio. APRAZAMENTOS DE PAGOS: xa o comunicamos anteriormente a posibilidade de pedir aprazamentos dos pagos de todas as declaracións ata 30.000 durante 6 meses, pagando só intereses durante tres . CAMPAÑA DA RENDA 2019: de momento siguen mantendose os prazos ata o 30 de xuño, pero para os que teñen actividades económicas esixen máis detalle das contas que outros anos, Nós xa empezamos a campaña pero necesitamos outer ises novos datos. Xa iremos contactando con Vostedes si necesitamos algún dato ou documento. Esperen a que os chamemos para todo que teña que ver ca Renta do 2019.

image_pdfimage_print

Lea máis

Aviso 13/04/2020

1.-ESTADO DE ALARMA: para contactar con Nós mellor fagao por Teléfono, correo electrónico ou polo Whatsapp da oficina, os números e direccións  de sempre que pode consultar en www.bieito.com

2º.-Para enviarnos facturas e documentos podeo facer por medio de correo electrónico ou postal, dropbox, google drive, sempre escaneando osdocumentos ainda que sexa polo móbil ou polos serviciosde mensaxeria preferentemente ORENSERVI e NACEX.

3º.-PRESENTACIÓNS DO 1º TRIMESTE: O prazo de presentación de autoliquidacións remata o 20 de abril, pero si se quere domiciliar o prazo é do 15 de abril. Anunciouse unha ampliación de przo á maio pendente de aprobación. E estas autoliquidacións pdoeranse aprazar 6 meses pagando intereses só por tres.

image_pdfimage_print

Lea máis