Arquivos

Xullo 2020

31 de xullo de 2020

 • Recordamos que o lúns e martes enviamos circular e Factura o seu correo electrónico que cargarán maña na sua conta do Banco.
 • Todos os autónomos que recibirán prestación da mútua, hoxe non lle cargaran o recibo de autónomo, e os que solicitaron a prestación ordinaria tampoco.
 • Hoxe cargan no banco as cotizacións das empresas do mes de xuño: polos traballadores que siguen no ERTe a cotización é do 55%, e polos traballadores que se rescataron do ERTE e xa están traballando, a cotización é do 30%. Para iste mes que se cotiza en agosto suben 10 puntos.
image_pdfimage_print

Lea máis

Sobre a máscara e normativa

No día de hoxe publicase no DOGA unha Resolución da Xunta que entra en vigor mañá domingo 19 de carácter xeral pero que afecta a establecementos comerciais, profesionais e de hosteleria, e que ven a establecer:

 1. Obrigatoriedade do uso da máscara en todo momento, tanto na vía pública, en espazos o aire libre como os pechados abertos o público, ainda que se podea garantír a distanica de 1,5 metros.
 2. A máscara deberá cubrir desde o tabique nasal o queixo(mentón) e non deberá ter válvula exhalatoria.
 3. Non fai falla utilizala:
  1. Nos establecementos de hosteleria e restauración exclusivamente no momento expecífico de consumo.
  2. Nos vehículos privados si van ocupados por persoas que convivan no mesmo domicilio.
  3. Nas praias e piscinas durante o baño ou toma do sol si se respecta a distancia a outras persoas que non sexan conviventes.
  4. Deporte individual o aire libre, sempre que se poida manter distancia de 2 metros e nos interiores a distanica de 1,5 mtros.
 4. En todos os demáis establecementos: comercios, empresas, fábricas, actividades profesionais deberán permanecerse ca máscara en todo momento e seguindo o establecido nos protocolos específicos para determinados colectivos.
 5. Queda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas na via pública (“botellón”)
image_pdfimage_print

Lea máis

Exención cuota autónomos

Remataron o pago da prestación extraordinaria pero manteñense a exención do pago da cuota no mes de Xullo, e para agosto e setembro a exención vai ser do 50% e 25%.

EXISTE POSIBILIDADE DE SOLICTAR UNHA NOVA PRESTACION DE AUTÓNOMOS para este trimestre si hai unha redución do 75% dos ingresos con respecto o do ano pasado.

MAIS INFORMACION no Correo electrónico que enviamos hoxe e en www.bieito.com

image_pdfimage_print

Lea máis

Prestacións e axudas

Prestacións dos autónomos

O 30 de xuño remataron a prestacións que se pagaron por parte das mutualidades durante estos meses en estado de alarma. A partir deste mes de Xullo xa non hai a prestación extraordianria pero se manten a exención total da cuota de autónomos para xullo, e do 50% e 25% para agosto e setembro. Esta exención xa se lle concede automaticamente os que recibiron a prestacón ata o 30 de xuño.

Pódese SOLICITAR A PRESTACION DE CESE DE ACTIVIDADE para Xullo,agosto e Setembro si secumpren os seguintes requisitos:

 • Reduccir os ingresos no 75% durante o 3º Trimestre do 2020 con respecto o 3º Trimestre do 2019.
 • Non ter unhos rendimentos netos(beneficios) superiores á 5.818,75 € durante o 3º trimestre do 2020.
 • Ter un periodo mínimo de cotización de 12 meses.

Todos aqueles que entendan oucomproben que poden cumprir estos requisitos terán que indicarnos e ordenarnos que solicitemos esta prestación.

AXUDAS PARA TRABALLADORES EN ERTES OU CON REDUCION DE XORNADA E PARA EMPRESAS E PLANS DE FORMACIÓN PARA OS TRABALLADORES DURANTE AS ESTADIAS EN ERTES

O dia 1 de xullo, publicouse no Doga unha orden de axudas para persoas traballadoras de empresas afectadas por ERTE ou ETOP de suspensión ou redución da xornada de trabllo, para favorecer o poder adquisitivo distes traballadores e así o manteñemento de emprego.

Estas axudas son para as persoas traballadores que se vexan afectadas a partir do dia 1 de xullo e ata 31 de outubro, podendo outer un complemento entre 12 e 15 € diarios. Estas axudas deberán solicitalas as persoas traballadoras das empresas e recomendamos que se dirixan as suas organizacións ou administracións, porque dende Asesoria non nas vamos a tramitar.

Tamén existen axudas para as empresas que se acollan a estes expedentes e que acorden plans de formación para os seus traballadores mentras permanecen no ERTE. Si están interesados deben dirixirse as empresas que se dedican a formación para informarse e no seu caso para tramitalas.

Saúdos
ASESORIA BIEITO S.L.

image_pdfimage_print

Lea máis

Documentación 2º trimestre

Estimado Cliente:

Queremos recordarche que envies urxentemente a documentación e facturas para realizar a contabilidade e impostos do 2º Trimestre do 2020, xa que os prazos de presentación de declaracións para domiciliar os pagos remata o mércores 15 de xullo.

image_pdfimage_print

Lea máis